70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Korzystając z wykresów funkcji $f$ i $g$, rozwiąz nierówność.

Rozwiązanie: