49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 70 71

Które z nastepujących zdań są fałszywe? Narysuj odpowiednie przyklady. a) Każdy czworokąt o prostopadlych przekątnych jest rombem. b) Kazdy czworokat o bokach równej długości jest rombem. c) Każdy trapez, w którym przeciwlegle kąty mają jednakowe miary, jest rombem. d) Każdy czworokąt o przekątnych równej dfugości jest prostokątem. e) Każdy równoleglobok o co najmniej jednym kącie prostym jest prostokątem. f) Kazdy czworokąt, w którym przeciwlegle boki mają jednakową dhugość, jest prostokątem. g) Kazdy czworokąt, który ma dwie pary boków o jednakowej dfugosci, jest równoleglobokiem. h) Kazdy czworokat, którego przekatne przecinają się w polowie, jest równoleglobokiem. i) Kazdy trapez, który ma co najmniej jedna pare równych kątów przeciwleglych, jest równoleglobokiem. [...]

Rozwiązanie: