47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 65 66 67

Punkty oznaczone literami są środkami boków równolegloboku. Oblicz, jaką cześcią pola rownolegloboku jest pole zacieniowanej figury. [...]

Rozwiązanie: