42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

a) Boki prostokąta mają dhugości 15 i 20. Oblicz odległość wierzchołka tego prostokąta od przekątnej, do której ten wierzchołek nie należy. b) Przekątne rombu mają długości 10 i 24 . Oblicz odległość punktu przecięcia się przekątnych od boku tego rombu. [...]

Rozwiązanie: