37 38 39 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Oblicz pola narysowanych trójkątów. Przyjmij, że bok kratki ma diugość $1 .$ [...]

Rozwiązanie: