35 36 37 38 39 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

a) Udowodnij, że miara kąta przyleglego do dowolnego kąta trójkąta jest równa sumie miar pozostałych kątów tego trójkąta. b) Udowodnij, że suma miar wszystkich kątów przyleglych do wszystkich kątów trójkąta jest równa $720^{\circ} .$ c) Udowodnij, źe suma miar wszystkich kątów przyleglych do wszystkich kątów czworokąta jest równa $720^{\circ} .$ [...]

Rozwiązanie: