34 35 36 37 38 39 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

a) Udowodnij, że dwusieczne kątów przyleglych sa prostopadfe. b) Udowodnij, ze dwusieczne kątów naprzemianlegtych są równolegle. [...]

Rozwiązanie: