18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

101. Podaj przykład wielomianu stopnia k podzielnego przez wielomian W(x). a) np. d) np. b) [...]

Rozwiązanie: