12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

53. Udowodnij, że wartość wielomianu dla każdej liczby całkowitej jest liczbą podzielną przez 120. [...]

Rozwiązanie: