12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

44. Wykaż, że jeśli do iloczynu dwóch kolejnych liczb całkowitych dodamy większą z nich, to otrzymam [...]

Rozwiązanie:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Pokaż więcej...