12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Rozłóż wielomian na czynniki jak najniższego stopnia. a) f) b) g) c) h) d) i) [...]

Rozwiązanie: