12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

27. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.a) b)c)d)e)f) [...]

Rozwiązanie: