139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
>

14. Punkty \( P _ { 1 } , P _ { 2 } , P _ { 3 } , \ldots , P _ { 23 } , P _ { 24 } \) dzielą okrąg na 24 równe fuki (zob. rysunek). Punkt \( A \) jest punktem przecięcia cięciw \( P _ { 11 } P _ { 22 } \) i \( P _ { 1 } P _ { 16 } \). Udowodnij, że \( \left| \Varangle P _ { 16 } A P _ { 11 } \right| = 60 ^ { \circ } \).

Rozwiązanie: