12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

11. Zapisz wielomian w jak najprostszej postaci, a następnie oblicz jego wartość dla podanej warto [...]

Rozwiązanie: