136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 148 149 150

23. W trójkącie \( A B C \) dane są: \( | \Varangle B A C | = 30 ^ { \circ } , | \Varangle A B C | = 70 ^ { \circ } \), punkt \( S \) jest środ- kiem okręgu opisanego na tym trójkącie, punkt \( P \) jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt, a punkty \( K \) i \( L \) są punktami styczności okręgu wpisanego do boków odpowiednio \( A B \) i \( A C \). Które z poniższych zdań jest fałszywe? A. Półprosta \( C S \) jest dwusieczną kąta \( A C B . \quad \) C. Kąt \( A K L \) ma miare \( 75 ^ { \circ } . \) B. Trójkąt ASC jest równoramienny. D. Kąt \( A P B \) ma miare \( 130 ^ { \circ } . \)

Rozwiązanie: