135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 147 148 149 150

17. Okręgi na rysunku obok są współśrodkowe. Cięciwa środkowego okręgu styczna do małego okręgu ma drugość równą promieniowi \( R \) dużego okręgu. Pole zacieniowanego obszaru jest równe: \( \begin{array} { l l } \text { A. } \frac { 1 } { 4 } \pi R ^ { 2 } & \text { C. } \frac { 2 } { 3 } \pi R ^ { 2 } \\ \text { B. } 0,75 \pi R ^ { 2 } & \text { D. } 0,8 \pi R ^ { 2 } \end{array} \)

Rozwiązanie: