134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 146 147 148 149 150

10. Liczba przekątnych dziewiecciokąta jest większa od liczby przekątnych pięcio- kąta o: \( \begin{array} { l l l l } \text { A. } 4 & \text { B. } 8 & \text { C. } 22 & \text { D. } 34 \end{array} \)

Rozwiązanie: