131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 143 144 145 146 147 148 149 150

156. Sześciokąt foremny ABCDEF przedstawionyna rysunku obok ma bok długości 10. Oblicz polezacieniowanego trójkąta.

Rozwiązanie: