127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

123. Punkty A, B, C i D na rysunku obok to punktyprzecięcia dwusiecznych kątów trapezu równoramien-nego. Wykaż, że na czworokącie ABCD można opisać okrąg.

Rozwiązanie: