126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Punkt $O$ jest środkiem okręgu opisanego na narysowanym wielokącie. Znajdź miary kątów $\alpha$ i $\beta$.

Rozwiązanie: