125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

107. a) Wykaż, że średnica okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przypro-stokątnych a, b i przeciwprostokątnej c jest równa a +b – c.b) Wykaż, że w trójkącie prostokątnym suma przyprostokątnych jest równa sumieśrednic okręgów opisanego na tym trójkącie i wpisanego w ten trójkąt.

Rozwiązanie: