123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

91. Dwa okręgi o środkach U i W mają jednakowe promienie i każdy z nich jest styczny dodwóch boków prostokąta ABCD i jednej z jegoprzekątnych. Punkty K, L, M, N, P, Q są punk-tami styczności. Punkty L, W, N leżą na prostejrównoległej do odcinka AD.

a) Wykaż, że trójkąt DRN i trójkąt NMW sąprzystające.

b) Wykaż, że trójkąt DNW jest równoramienny.

c) Wykaż, że trójkąt BNW nie jest trójkątem równoramiennym.

 

Rozwiązanie: