119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

57. Określ, jaką figurę tworzą środki wszystkich okręgów przechodzących przez:

a) dany punkt,

b) dwa dane punkty,

c) trzy niewspółliniowe punkty.

 

Rozwiązanie: