119 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

52. Jaki promień ma okrąg o środku A styczny do narysowanego okręgu? Przyjmij, że bok kratki ma długość 1.

 

Rozwiązanie: