115 116 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

43. Proste a i b przecinają się pod kątem y i wycinają z okręgu łuki odpowiadające kątom środkowym $\alpha \: i \: \beta$. Znając miary kątów $\alpha$ i ß, znajdź miarę kąta $\gamma$, gdy proste przecinają się:

a) na zewnątrz okręgu

b) wewnątrz okręgu

 

Rozwiązanie: