111 112 113 114 115 116 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

20.

a) Narysuj okrag. Wyznacz konstrukcyjnie środek tego okręgu.

b) Narysuj koło i zaznacz w jego wnętrzu dowolny punkt. Skonstruuj cięciwę tego koła, której środkiem jest zaznaczony punkt. c) Narysuj odcinek. Skonstruuj taki okrag, dla którego dany odcinek jest cięciwą, a promień jest dwa razy druższy niż ten odcinek.

Rozwiązanie: