<
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Wśród podanych wyrażeń algebraicznych znajdź wielomiany i określ stopień każdego z nich. Wielomia [...]

Rozwiązanie: