104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 116 119 120 121 122 123 124 125 126

Funkcja $f$ jest określona wzorem $f(x)=\frac{2 x-8}{x}$ dla kazdej liczby rzeczywistej $x \neq 0 .$ Wówczas wartośc funkcji $f(\sqrt{2})$ jest równa:

A. $2-4 \sqrt{2}$

B. $1-2 \sqrt{2}$

C. $1+2 \sqrt{2}$

D. $2+4 \sqrt{2}$

Rozwiązanie: