89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Liczebność $L$ kolonii bakterii po uplywie $t$ minut od momentu rozpoczęcia doświadczenia można obliczyć ze wzoru $L(t)=10^{6} \cdot 1,04^{t}$.

a) Oblicz liczbe bakterii na początku eksperymentu.

b) Oblicz liczbe bakterii po pięciu minutach od rozpoczecia doświadczenia.

c) Po jakim czasie liczebność kolonii bakterii podwoi się, a po jakim potroi?

d) Przyjęto, że powyższy wzór poprawnie opisuje liczebność kolonil bakterii tak drugo, jak drugo liczba bakterii jest mniejsza od $10^{9}$. Określ dziedzinę funkcji $L(t)$.

e) Oblicz, ile bakterii byloby $w$ kolonii po uplywie doby, gdyby wzór opisywal liczebność populacji bakterii dla dowolnej liczby $t .$ Oblicz, ile ważyłaby ta kolonia bakterii, przyjmując, że $10^{9}$ bakterii ma mase $1 \mathrm{mg}$.

Rozwiązanie:
Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Marcin Braun, Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Wojaczek

ISBN

9788381181396

Rodzaj książki

Zbiór zadań

Popularne zadania z tej książki

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 41 strona 77

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 129 strona 91

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 126 strona 33

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 9 strona 145

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 6 strona 112

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 91 strona 134

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 47 strona 78

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 220 strona 107

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 16 strona 121

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 12 strona 44

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 230 strona 109

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 9 strona 63

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 177 strona 98

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 26 strona 147

Matematyka z plusem 2. Zbiór zadań dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony zadanie 136 strona 61