336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
>

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział: Z rysunku odczytujemy, że funkcja f przyjmuje wartości w [...]

Rozwiązanie: