335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 347

1. Dla jakiej wartości współczynnika a punkt należy do paraboli o równaniu Podstawiamy współrzędn [...]

Rozwiązanie: