327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 339 340 341 342 343 344 345 346 347

10. Podaj przykład nierówności kwadratowej, której zbiorem rozwiązań jest zbiór $A$. a) $A=(-infty [...]

Rozwiązanie: