323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345

10. Zapisz wzór funkcji kwadratowej $f$ w postaci iloczynowej, jeśli to możliwe. Wzór funkcji f w [...]

Rozwiązanie: