317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

19. Wyznacz argumenty, dla których funkcja: a) $f(x)=x^{2}-1$ przyjmuje wartość równą 15 , b) $f(x [...]

Rozwiązanie: