316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338

14. Przeczytaj podany w ramce przykład i rozwiąż zadanie. Wyłączamy wspólny czynnik przed nawias. [...]

Rozwiązanie: