302 303 304 305 306 307 308 309 310 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

1. Które z punktów: należą do paraboli Sprawdzamy, czy punkt A należy do paraboli: Punkt A nal [...]

Rozwiązanie: