278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

1. Wśród prostokątów pokazanych na rysunku wskaż pary prostokątów podobnych. [...]

Rozwiązanie: