277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

18. Dany jest trójkąt $A B C$ o bokach $|A B|=12,|B C|=8,|A C|=10$. Poprowadzono prostą $k$ równoległą do boku $A C,$ która podzieliła trójkąt na dwie figury - trójkąt i trapez. Obwody tych figur są równe. Oblicz długości odcinków, na które prosta $k$ podzieliła boki $A B$ i $B C$. [...]

Rozwiązanie: