276 277 278 279 280 281 282 283 284 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296

1. Proste k i l są równoległe. Oblicz długość x. [...]

Rozwiązanie: