273 276 277 278 279 280 281 282 283 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295

29. a) Wykaż, że jeżeli cięciwy $A B$ i $C D$ okręgu o środku w punkcie $O$ (rysunek obok) mają te samą długość, to $B C \| A D$. b) W okręgu o promieniu $5 \mathrm{cm}$ poprowadzono cięciwy $A B$ i $B C$ o długości $6 \mathrm{cm}$. Wykaż, że cięciwa $A C$ ma długość $9,6 \mathrm{cm}$ i oblicz pole trójkąta $A B C$ [...]

Rozwiązanie: