272 273 276 277 278 279 280 281 282 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

21. W trójkącie ABC przedstawionym na rysunku punkt D jest środkiem przeciwprostokątnej, a odcinek DE jest do niej prostopadły. Wykaż, że trójkąty EBD i ECA są przystające. [...]

Rozwiązanie: