268 269 270 271 272 273 276 277 278 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

29. W równoległoboku mamy: Wykaż, że odcinek łączący wierzchołek $D$ ze środkiem boku jest prostop [...]

Rozwiązanie: