267 268 269 270 271 272 273 276 277 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

18. Stosunek miar kątów trójkąta jest równy 1 : 3 : 4. Jaką miarę mają kąty ostre w tym trójkącie? [...]

Rozwiązanie: