266 267 268 269 270 271 272 273 276 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

10. Do ramion AC i BC trójkąta równoramiennego ABC należą odpowiednio punkty Pi Q takie, że |CP| = | [...]

Rozwiązanie: