264 265 266 267 268 269 271 272 273 276 277 278 279 280 281

17. Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej, która jest symetryczna do prostej $k: 2 x-y+5=0$ względem: a) osi $O X$, b) osi $O Y$, c) punktu $O(0,0)$. [...]

Rozwiązanie: