10 11 12
Zadania i ich rozwiązania:


Wskaż na mapie szlak żołnierski Jacka Soplicy. Wyjaśnij, na czym polegały zadania emisariusza.
Rozwiązanie:

Bliżej słowa 7 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

ISBN

978-83-021-6758-4