Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Popraw te stwierdzenia, które zawierają błędne informacje dotyczące liryki. – W utworach lirycznych nadrzędną rolę przypisuje się narratorowi. – Do liryki zaliczamy utwory, w których osoba mówiąca wyraża wprost swoje uczucia, emocje lub robi to pośrednio – za pomocą obrazowania poetyckiego. – W liryce osoba mówiąca przedstawia przede wszystkim zdarzenia składające się na akcję utworu. – Cechą charakterystyczną utworów lirycznych jest nagromadzenie środków poetyckiego wyrazu.

Między nami 7. Ćwiczenia Ćwiczenie 1. strona 4

Rozwiązanie:
- W utworach lirycznych nadrzędną rolę p
Pokaż więcej...

Między nami 7. Ćwiczenia rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

ISBN

978-83-811-8287-4

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń