Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Napisz, jakie uczucia są zwykle sygnalizowane przez poniższe znaczki, będące emotikonami.

Język polski 6 Ćwiczenie 1 strona 4

Rozwiązanie:
Zadanie polega na przyporządkowaniu odpo
Pokaż więcej...

Język polski 6 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Piotr Zbróg

ISBN

978-83-810-8583-0

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń