Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Wskaż pary butów, przy których zapisano czasowniki w stronie zwrotnej.

Słowa z uśmiechem 6. Nauka o języku i ortografia Zadanie Zadanie 5. strona 1

Rozwiązanie:
Pary butów mogą symbolizować różne osoby
Pokaż więcej...

Słowa z uśmiechem 6. Nauka o języku i ortografia rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Ewa Horwath, Anita Żegleń

ISBN

978-83-021-8106-1