Zadania i ich rozwiązania:


Dopasuj podane czasowniki do opisów ich form gramatycznych podanych poniżej.szedłbym, ćwiczcie, zostałby usmażony, będę stał, byłem zapraszany, bądź kochany,• strona bierna, czasownik niedokonany, tryb rozkazujący• strona czynna, czasownik niedokonany, tryb oznajmujący• strona bierna, czasownik dokonany, tryb przypuszczający• strona czynna, czasownik niedokonany, tryb przypuszczający• strona czynna, czasownik niedokonany, tryb rozkazujący• strona bierna, czasownik niedokonany, tryb oznajmujący
Rozwiązanie:

Jutro pójdę w świat 6 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

ISBN

978-83-021-8123-8